Holistički pristup

Holistički pristup

Holistički pristup podrazumeva koncept koji posmatra osobu kao celinu uma, duha i tela, koja se ne može razdvojiti. Zdravlje zavisi od ravnoteže između fizičkih, emotivnih, mentalnih i duhovnih potreba. Ovaj pristup je našao široku primenu kod tretiranja mnogih bolesti i za unapređenje zdravlja.

 

Bicomed centar ima holističku orijentaciju. Zbog toga kombinuje više holističih metoda za očuvanje zdravlja i poboljšanja celokupnog stanja organizma. U Bicomed centru su objedinjene metode integrativnog zdravlja, i mogu se kombinovati biorezonantni tretmani, svetlosna terapija, masaža i suplementacija. Bitno je aktivirati mehanizme isceljenja, koje svaki čovek u sebi poseduje i tako mu pomoći u prevazilaženju zdravstvenih problema, iscrpljenosti, stresa, emotivnih i psihičkih teškoća. Suplementacija pomaže u postizanju boljih i bržih rezultata.

 

Savremena medicina nema odgovor na mnoga pitanja, jer se bavi lečenjem bolesti, a ne osobe, i u tome je osnovni nedostatak zvanične medicine. Holističke metode su prirodnije i bave se ličnošću osobe, jer je to često „ključ“ u otkrivanju zdravstvenih problema.

 

Bicomed centar se odlučio da na ovaj način prati i savetuje svoje klijente, kroz najprirodniji, tradicionalan i i najsavremeniji način rada, jer je čovek deo prirode i univerzuma, sa svim svojim emocijama, sklonostima, navikama i duhovnošću.

Copyrights ©2017: /All rights reserved/