Odvikavanje od pušenja

ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

Protokol odvikavanja od pušenja podrazumeva nekoliko programa na biorezonantnom aparatu koji sinhronizovano deluju preko plućnog parenhima.Osnova svega je svesna odluka korisnika da prestane sa pušenjem, i da krene sa odvikavanjem smanjenjem broja cigareta popušenih u toku dana.

 

Našim korisnicima nudimo blagotvorni tretman biorezonance koji se sastoji iz 3 programa u softveru aparata, a to su: bazni program, program za eliminaciju toksina (štetnih otrova iz cigareta) i program za akutna stanja pluća. Ova tri programa su osnova, uz svesnu saradnju korisnika da želi da “ostavi cigarete”.

 

Tretmani podrazumevaju profesionalni razgovor i savetovanje u vezi štetnosti agenasa iz cigareta, prevashodno nikotina i teških metala (olovo, polonijum, …). Savetujemo izbegavanje boravka u zatvorenim prostorijama u kojima se puši, priridržavanje zakona o zabrani pušenja na javnim mestima, prevenciju pasivnog pušenja ukoliko roditelji puše i prekid pušenja u trudnoći. Mnogobrojne studije su pokazale da trudnice koje su pušile cigarete tokom graviditeta rađaju decu sa smanjenom telesnom težinom (u proseku). Ukoliko se pridžavate pravila unapredićete svoje zdravlje.

Copyrights ©2017: /All rights reserved/