Drag

Detoksikacija

Veliki broj alergena, toksina, zračenje, kao i smanjena otpornost prema bolestima utiču na pojavu velikog broja bolesti savremenog doba. Fizička neaktivnost, povećan unos ugljenih hidrata i prisutsvo genetski modifikovane hrane na tržištu dovodi do poremećaja zdravlja.

Kroz test opterećenja identifikuje se eventualno opterećenje hemijskim materijama kod klijenta. U setovima ampula posedujemo informacije velikog broja štetnih materija koje su zagađivači hrane, vode, zemljišta i vazduha, a koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Ukoliko osoba radi sa opasnim materijama izložena je većem riziku od trovanja i negativnog uticaja na zdravlje. Biorezonantnim tretmanom vršimo rasterećenje od toksina, teških metala i štetnih hemijskih supstanci kod osobe kojoj se radi tretman. Koriste se i posebni programi za aktivaciju rada limfe i detoksikaciju.

Kontakt