Drag

Test opterećenja alergenima i stresorima

Uzročnici alergija su mnogobrojni . U radu sa alergijama podrazumevamo rad sa ampulama (pre svega poleni raznih biljaka) preko kojih detektujemo intoleranciju. Takođe, koriste se i ampule sa grinjem kućne prašine i ampule sa životinjskim epitelima, npr. dlake mačke, psa, pernate živine, koji se često “prikazuju” kao alergeni.

Kroz test opterećenja, identifikuje se i eventualno opterećenje hemijskim materijama. Princip rada je isti kao i za intoleranciju na hranu i alergije. U setovima ampula posedujemo informacije velikog broja štetnih materija koje su zagađivači hrane, vode, zemljišta i vazduha, a koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi. Ukoliko osoba radi sa opasnim materijama izložena je većem riziku od trovanja i negativnog uticaja na zdravlje. Prisustvo hemijskih materija možemo detektovati u biorezonanci i izvršiti rasterećenje od istih kod osobe kojoj se radi tretman. U grupi materija koje kontrolišemo su veliki broj pesticida, herbicida, teških metala, kancerogena, hemijskih supstanci i industrijskih otrova. Industrijski zagađivači su problem u velikim gradovima, a posebno u mestima koja imaju razvijenu hemijsku industriju ili rudarstvo i gde je povećana koncentracija otrova koji putem vazduha, hrane ili vode mogu dospeti u organizam. Zaključak je da ovu metodu treba primeniti blagovremeno u smislu prevencije štetnih dejstava “opterećenja” hemijskim zagađivačima i teškim metalima.

Kontakt